NOVA ESCOMBRADORA HOME BULL 200

Us presentem la nova escombradora home bull 200, amb càrrega davantera i guia frontal.

La màquina té incorporat el bull system que consisteix en tenir càrrega del darrere, i amb una posició de conducció frontal i viratge de tipus automobilístic.

La seva gran maniobra i visibilitat fan que sigui molt segura i fàcil de manejar en qualsevol classe de context i els diferents tipus de brutícia. Inclús per a tots aquells operadors inexperts i amb un radi de volta extremadament reduït, amb les mides perfectes per netejar els passadissos (de mida 3.000 mm) dels centres logístics més moderns.

Passa sobre qualsevol gual i a qualsevol alçada de manera que podrem escombrar en moltes més zones. A més supera pendents fins al 21% sense perdre la potència per netejar amb agilitat, tant per grans exteriors com interiors.

També té incorporat un sistema de compactació de residus.

Per més informació contacteu a novaha@novaha.cat

Més notícies relacionades

Menú