Maquinaria 2017-09-26T09:37:28+00:00

MAQUINÀRIA

Tecnologia i disseny per a cobrir qualsevol necessitat en els sectors professional, industrial i viàri.

FREGADORES

ESCOMBRADORES

ASPIRADORS

ROTATIVES

HIDROLIMPIADORAS

GENERADORS DE VAPOR

NETEJA MOQUETAS

VEHÍCLES ELÈCTRICS

CATÀLEG AKUA